Inrichtingseisen

Om een camper op camper kenteken te krijgen moet je voldoen aan de inrichtingseisen van de RDW. Om ook bij de belastingdienst in aamerking te komen voor het kwart tarief heeft de belastingdiens nog wat aanvullende eisen. Kleinecamper kan de keuring verzorgen zodat de camper voldoet aan alle eisen.

Inrichtingseisen RDW:

Bij de keuring bekijkt de RDW of uw kampeerwagen
voldoet aan de inrichtingseisen voor kampeerwagens.
De RDW beschouwt een voertuig als een
kampeerwagen als het over de volgende inrichting beschikt:

 • Zitplaatsen en tafel
 • Slaapaccommodatie die eventueel met behulp van de zitplaatsen kanworden gecreëerd.
 • Kookgelegenheid 
 • Opbergfaciliteiten.

Deze inrichting moet vast in de woonafdeling zijn bevestigd.
De tafel mag zodanig zijn ontworpen dat deze makkelijk verwijderd
kan worden

Inrichtingseisen Belastingdienst (voor het kwarttarief wegenbelasting)

Sinds 1 mei 2002 moet uw kampeerauto aan de volgende eisen voldoen als u in aanmerking wilt komen voor het kwarttarief of het halftarief:

De binnenruimte moet een rechthoekig blok kunnen bevatten met een hoogte van ten minste 170 cm over een lengte van ten minste 200 cm en over een breedte van ten minste 90 cm. De binnenruimte is de ruimte achter de bestuurders- en bijrijderszitplaats, waarin de faciliteiten vast moeten zijn aangebracht. De binnenruimte is voorzien van:

 • minimaal 2 vaste zitplaatsen, eventueel in de vorm van draaibare zitplaatsen voor de bestuurder en bijrijder
 • een tafel
  De (bevestiging van de) tafel mag zodanig zijn ontworpen, dat de tafel eenvoudig verwijderd kan worden.
 • slaapplaatsen voor ten minste 2 personen
  Deze slaapplaatsen mogen eventueel met behulp van de zitplaatsen worden gemaakt, echter niet met de zitplaatsen voor de bestuurder en de bijrijder.
 • vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten
 • een vast keukenblok met een werkblad van ten minste 60 cm hoog, voorzien van een ingebouwde (uitneembare) watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer
  Het geheel is bestemd voor gebruik in de binnenruimte.
 • een vast ingebouwd kooktoestel bestemd voor gebruik in de binnenruimte
  Een vaste magnetron kan dienen als vaste kookgelegenheid in de kampeerauto. Voorwaarde is wel dat deze stroom krijgt door een energiebron die in de kampeerauto aanwezig is en die op normale wijze te bereiken is.